מודל SMART לאימון נכון ומקצועי

בשנת 1954 פרסם פטר דרוקר (Peter F Drucker) את ספרו “הפרקטיקה של הניהול” (Practice of Managment) אשר למעשה סימן נקודת מפנה בחשיבה אודות ניהול. דרוקר יצר מודל ניהולי שבו העובדים מודעים למטרות שלהם בארגון ויודעים מה הם אמורים לעשות על מנת להשיג אותם. המונח “ניהול על ידי יעדים” (Management by Objectives or Result- MBO/R) יצר צורת עבודה חדשה אשר מוכוונת על ידי יעדים או תוצאות.

מצורת החשיבה של דרוקר נולד מודל ה-SMART אשר הוצג לראשונה בשנת 1981 על ידי ג’ורג דוראן (George T Doran)[1]. מרכיבי המודל הינם: S (specific)- ספציפי, M (measurable)- מדיד, A (achievable)- בר השגה, R (realistic)- מציאותי, T (time bound)- זמן.

למרות שמודל ה-SMART נולד בתחום הניהול, תחומים אחרים עשו בו שימוש לרבות עולם הכושר הגופני.

מודל SMART באימון גופני:

  • S– ספציפיות- לכוון ליעד ספציפי לשיפור. עומס האימון צריך להיות ספציפי למה שרוצים לשפר כדי לקבל שיפור באותה יכולת. לדוגמה אם רוצים לשפר שכיבות שמיכה, צריך להתאמן בשכיבות שמיכה ולחזק את השרירים הרלוונטיים (שריר חזה ויד אחורית). אימון על שרירי הבטן או שרירי הרגליים כאשר רוצים לשפר את שכיבות השמיכה תחשב כעבודה שאינה ספציפית ולכן אינה יעילה.
  • M– מדיד– אינדיקציה של שיפור/התקדמות. תוכנית האימונים חייבת להיות מדידה, כלומר צריך להיות מבחן כלשהו שיכול לבחון את ההתקדמות שלנו. אם אי אפשר למדוד את השיפור משמעות הדבר שאי אפשר לדעת אם התקדמנו או כמה השתפרנו באותה יכולת גופנית.
  • A– בר השגה– מטרת האימון צריכה להיות ברת השגה, כלומר שיפור שאפשר להשיג. לדוגמה האם אדם השוקל 120 קילו יכול להוריד 40 קילו ממשקל גופו? בוודאי שכן. אנשים רבים עשו זאת.
  • R– ריאלי– האם המטרה שהצבנו היא גם ריאלית במסגרת האימון שקבענו? יכול להיות שבר השגה לרדת 40 קילו אבל זה לא ריאלי במסגרת זמן של חודש. המטרה שהצבנו צריכה להיות גם ברת השגה וגם ריאלית.
  • T– זמן– יש לקבוע מסגרת זמן למטרת האימון. הגדרת זמנים אמורה להפוך את המטרה לברת השגה ולריאלית. לדוגמה תוך חודש אי אפשר לעלות מסת שריר משמעותית, לכן מסגרת הזמן שקבענו לעצמנו צריכה להיות מספיקה כדי להתאים למטרת האימון.
    לסיכום, מודל SMART קובע שמטרת האימון צריכה להיות ספציפית ומדידה, לדוגמה שיפור של היכולת אירובית בריצת קילומטר ב-5 דקות. האם זה בר השגה? בהחלט כן, אנשים רבים מצליחים לעשות זאת. אך האם זה ריאלי עבור המתאמן שלנו? תלוי כמובן המסגרת הזמן שנציב. עבור מתאמן אחד ייתכן שמספיקה תקופת אימונים של חודש-חודשיים, בעוד שעבור מתאמן אחר, הסובל מהשמנת יתר או מבעיות אחרות שדורשות תשומת לב מיוחדת, מסגרת הזמן תהיה אפילו שנה.

מודל SMART עוזר לנו ליישם את עקרונות האימון ולבנות תוכנית אימונים ספציפית, מדידה, ברת השגה, ריאלית במסגרת זמן קבועה. הצבת יעדים והשגתם מגבירים את המוטיבציה להתאמן והופכים את האימון למעניין יותר. אימון מקצועי אמור לקחת את המרכיבים האלו בחשבון.

[1] Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”. Management Review (AMA FORUM) 70 (11): 35–36.